test<br/> The Slideshow Addon
test<br/> The Slideshow Addon
test<br/> The Slideshow Addon

 

Verloskundige logo

 Privacy  statement van Verloskundige praktijk Kortenhoef eo

 

Deze website www.verloskundigekortenhoef.nl  wordt onderhouden en gehost door Boekhout-MultiMedia

 Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo is gevestigd:

Meenthof 16

1241 CP Kortenhoef

Telefoon: 06-23808670  of  035-656333

 Mail: info@verloskundigekortenhoef.nl

Wij staan ingeschreven onder inschrijfnummer 57504113 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo kunnen  persoonsgegevens verwerken over jou , doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Burgerlijke staat
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, in persoon of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@verloskundigekortenhoef.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en)

- voor  juiste zorgverlening

- voor doelmatig beheer en beleid

- het aanmaken en bijhouden van  je dossier

- contact met derden  die bij je zorg betrokkenen zijn

- wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

 

Delen met anderen

Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo verkoopt/verwerkt  jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

Je wordt geïnformeerd over het verwerken van je gegevens via website, folders of zorgverlener.

Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen toegang door onbevoegden

Met bedrijven of personen  die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nadat  je toestemming  hebt gegeven kunnen we ook de nodige medische  informatie delen met zorgverleners, denk aan huisarts, kraamzorg,  gynaecoloog, jeugdgezondheidszorg

Als je ons een geboortekaartje stuurt, geeft  zullen wij dit in de spreekkamer neerzetten

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn

 • 20 jaar
 • tenzij langer noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar

 

In kaart brengen websitebezoek

Verloskundigepraktijk Kortenhoef eo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is om één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verloskundigeKortenhoef.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. 

Ook kun je dit verzoek schriftelijk aan de praktijk sturen. 

Verloskundigenpraktijk Kortenhoef eo  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Verloskundigenpraktijk Kortenhoef eo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, neem dan contact op met de praktijk

Info@verloskundigekortenhoef.nl 

06 23806870

 

Heeft u een vraag of klacht?

Bojvoorbeeld over het delen van  je gegevens of hoe de praktijk omgaat met je gegevens?

Geef dit aan en we zullen er samen met je naar kijken

 

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Raadpleeg daarom dit privacystatement van tijd tot tijd.

Het privacystatement is het laatst gewijzigd  mei 2018

 

 
 
 
phone icoon

 

Voor het maken van afspraken:

06-23808670

  


 

dokterstas icoon

 

Voor verloskundige zorg:
06-23808670

 

Bij geen gehoor via de dokterscentrale: 
0900-1515
 
 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phone icoon

Voor het maken van afspraken:
06-23808670


 

dokterstas icoon

 Voor verloskundige zorg:
06-23808670

Bij geen gehoor via de dokterscentrale: 
0900-1515
 
 
location icoon

Meenthof 16 1241 CP Kortenhoef 

 

email icoon

 

 facebook icoon
 
 
twitter icoon
 
 
 

SAM

 

© 2022 Verloskundige Kortenhoef   |   Powered by BM-Media   |   Privacy verklaring